امروز Thursday 15 August 2019

داستان زندگی من!

چند وقت پیش (البته یادم نیست دقیقا چند سال پیش) کانال تلگرام یک حس خوب از من خواست تا داستان زندگی خودم رو بنویسم تا توی کانال منتشر کنن. پیشنهاد…

سلام دنیا!

سلام! سایت شخصی من دوباره راه‌اندازی شد. امید است که همواره ادامه یابد 🙂